top of page

Fri, 29 Dec

|

Melbourne Latvian House

Teātris 'Lāčplēša liktenis' - The Bear Slayer legend

"Lāčplēša liktenis" caur šīs dienas acīm apskata Latvijas mitoloģiju, vēsturi, un ticības kuras veidoja latviešu kultūru. Theatre performance - "An interpretation of the legend of Lāčplēsis, the Bearslayer" takes a modern day look at the myths, legends and history underpinning Latvian culture.

Registration is closed
See other events
Teātris 'Lāčplēša liktenis' - The Bear Slayer legend
Teātris 'Lāčplēša liktenis' - The Bear Slayer legend

Time & Location

29 Dec 2023, 4:00 pm – 5:30 pm

Melbourne Latvian House, 3 Dickens St, Elwood VIC 3184, Australia

About the event

Mitoloģiskais tautas varonis Lāčplēsis ir godīgs jauneklis ko dievības kas vada un virza Baltijas (Latvijas un citu baltiešu zemju) nākotni, ir apveltījuši ar leģendāru spēku. Kamēr stāsts ir nolikts Latvijā 12. gadsimta beigās, krustnešu laikā, tas iemieso plašāku tēmu par mazām, salīdzinoši bezspēcīgām tautībām un valstīm, kas paliek nelokāmas un pārdzīvo lielāku un spēcīgāku kaimiņu uzbrukumus, lai saglabātu savu kultūru un vēsturi. Kamēr tās zemes var krist iebrucējiem, ar Lāčplēša spēku un ticību viņas var celties no jauna.  "Lāčplēša liktenis" caur šīs dienas acīm apskata Latvijas mitoloģiju, vēsturi, un ticības kuras veidoja latviešu kultūru. Šī izrāde balstās uz Andreja Pumpura rakstītā un 1888. gadā Latvijas atmodas laikmetā izdotā eposa "Lāčplēsis – Latvju Tautas Varonis". Tautas atmodas laikmets vaiņagojās ar Latvijas neatkarīgās republikas pasludināšanu 1918. gadā. Izrādē pasniegs arī fragmentus no rokoperas "Lāčplēsis", ko dramaturģe Māra Zālīte un komponists Zigmars Liepiņš radīja 1980os gados neilgi pirms Baltijas valstu un citu republiku atdalīšanās no Padomju Savienības.

The mythological Latvian folk hero Lāčplēsis (the Bearslayer) is an honourable young man, blessed with legendary strength by the deities who guide and direct the future of the Baltic lands (including the area now recognised as the republic of Latvija). While the text of this tale lands Lāčplēsis in Latvia at the end of the 12th Century, during the era of the Crusaders, it embodies a broader theme of small, relatively powerless clans and countries remaining steadfast and surviving attacks from greater and stronger neighbours to maintain their culture and history. While they may fall to invaders, they will rise again with the strength and faith of Lāčplēsis.  "An interpretation of the legend of Lāčplēsis, the Bearslayer" takes a modern day look at the myths, legends and history underpinning Latvian culture.  The performance draws on the epic poem "Lāčplēsis – Latvju Tautas Varonis" penned by Andrejs Pumpurs and published in 1888 during the Latvian Age of Enlightenment, which culminated in the declaration of the independent republic of Latvija in 1918. It includes fragments of the rock-opera "Lāčplēsis", created by playwright Māra Zālīte and composer Zigmārs Liepiņš in the late 1980s shortly before the secession of the Baltic States and other republics from the Soviet Union.

Tickets

 • Teatris Lāčplēsis Liktenis

  From $0.01 to $30.00
  Sale ended
  • $30.00
  • $25.00
  • $25.00
  • $0.01

Total

$0.00

Share this event

bottom of page